Coaching

Werk je als professional, zelfstandig of in een organisatie?

 • Raak je soms verstrikt in wat je zelf wil en wat anderen (collega's, klanten, etc.) van je verwachten?

 • Zit je in een (organisatie)verandering en zoek je naar je eigen rol en/of hoe je meer regie pakt?

 • Loop je vast in je werk en zie je, ondanks dat je als heel veel hebt geprobeerd, geen uitweg?

 • Heb je het gevoel dat je niet volledig tot je recht komt in je werk? En ben je minder effectief dan je zou willen?

 • Heb je weinig inspiratie en energie? Heb je vaak het gevoel 'leeg te lopen' op je werk?

 • Werk je hard en wil je gewaardeerd worden op basis van inhoud en kwaliteiten, maar weten je opdrachtgevers, collega’s of leidinggevenden niet altijd wat je precies doet of hoe goed je bent?


Jildou is een ontzettend leuke, intelligente, empathische én scherpzinnige vrouw. In slechts 5 coaching-sessies heeft zij mij enorm goed geholpen om helder te krijgen op welke manier ik het heft in eigen handen kan nemen als ik vastloop. In onze gesprekken voelde ze goed aan wat ik nodig had (soms een grap, soms een aai over mijn bol) en wist me op scherpe maar niet veroordelende wijze tot inzichten te brengen over mijn eigen denken en handelen. Na ieder contactmoment kon ik direct weer verder. Erg waardevol en ik ben haar bijzonder dankbaar!

Coaching-amsterdam-ijburg

Van professionals wordt in hun werk veel gevraagd. En als de organisatie de lat niet al hoog legt, dan doet de professional het zelf wel. Ambitie, uitdagende doelen, professionele ontwikkeling en het idee dat alles maakbaar is, als je maar genoeg je best doet en het echt wil, zijn de trend. Hierdoor kan je op een bepaald moment in je leven knelpunten gaan ervaren. 

Je kan jezelf verliezen in verwachtingen en belangen van anderen. Of sluipenderwijs je werkplezier verliezen en je afvragen hoe dat komt. Wanneer je het gevoel krijgt niet volledig tot je recht te komen, wordt het steeds lastiger om te floreren in je werk. 

Het gaat er in essentie om dat je je hele zelf mee kan nemen naar je werk. En vanuit zelfvertrouwen gaat staan voor wat je echt belangrijk vindt en keuzes durft te maken. Je hebt regie over je werk en volledige beschikking over je eigen kwaliteiten, vaardigheden, vakkennis en ervaring. Waardoor je zowel je eigen pad kunt volgen, als ook betekenisvolle samenwerking kunt aangaan met collega’s en klanten. En dat levert energie op! 

Je bent zó op je gemak met jezelf en je omgeving dat je kan dansen in je vak.


Gesprekken met Jildou helpen je om – voortaan – uit te gaan van je eigen kracht. En om daarin te blijven geloven, wat er ook gebeurt. Ineens zie je kristalhelder wie je nu eigenlijk echt bent.

Resultaten van de coaching

Coaching-amsterdam-ijburg

Coaching op persoonlijk leiderschap

Je:

 • beweegt je vrij en geïnspireerd in het uitoefenen van je vak

 • hebt regie over je werkinvulling, agenda en tijd

 • kunt adequaat omgaan met de werkdruk en complexiteit van de dagelijkse realiteit

 • staat voor wat je belangrijk vindt en durft scherpe keuzes te maken

 • weet hoe je én bij jezelf kan blijven én betekenisvol in contact kunt zijn met je omgeving

 • hebt inzicht in je saboteurs en belemmerende patronen die je doelen in de weg staan

 • kent je eigen gevoeligheid en hebt handvatten hoe daarmee om te gaan

 • hebt inzicht in wat jouw zelfvertrouwen ondermijnt en stimuleert

 

Coaching op effectieve communicatie & samenwerking

Je:

 • communiceert helder en to-the-point

 • kan respectvol en met impact gesprekken voeren met collega’s en klanten: ook wanneer de spanning oploopt en/of jullie van mening verschillen

 • kent je eigen stijl in communicatie (zowel verbaal als non-verbaal) en wat daarbij wel en niet effectief is

 • kan je eigen mening/visie helder verwoorden

 • kent de basisprincipes van succesvolle communicatie & samenwerking en hebt praktische handvatten om dit toe te passen


Ik heb de gesprekken met Jildou als zeer prettig en leerzaam ervaren. Ik heb handreikingen en inzichten gekregen waar ik mee verder kan in mijn eigen ontwikkeling. Door de inzichten neem ik mezelf serieuzer en laat beter zien wie ik ben en wat ik wel en niet wil. Dat heeft tot resultaat dat mensen met andere ogen naar mij kijken en er van alles nieuws op mijn pad komt. Ik ben gevraagd voor een nieuwe functie!

Professionele-identiteit-coaching

Coaching op professionele identiteit

Je:

 • kent je drijfveren, passie en je 'bedoeling' en kan vandaaruit je leven en werk vormgeven

 • hebt inzicht in wie je bent en wil zijn als professional en kunt actief sturen op je eigen ontwikkeling

 • kan je ideeën en dromen omzetten in acties, in beweging komen en regie pakken op je eigen loopbaan

 • kent je eigen ‘professionele identiteit’ en draagt dit actief uit op een manier die bij je past

 • toont persoonlijk leiderschap bij het manifesteren (laten zien) van jezelf en hebt inzicht in eventuele belemmerende factoren ten aanzien van het manifesteren


Ik kan mijzelf nu op een passende en overtuigende manier profileren, om de stap naar senior te kunnen maken.