De directeur van het zwemparadijs

Scott Webb via Pexels

Scott Webb via Pexels

Een zwembad vol haaien

Een collega van mij gebruikt voor het onderzoeken van de stand van zaken binnen een organisatie of team graag de metafoor van een zwembad: Hoe is de temperatuur? Wat ligt er allemaal in het zwembad? Wat zwemt erin rond aan vissen, haaien en (oude) koeien? Metaforen zijn een krachtig middel om situaties een gezicht te geven. En geven mensen taal om hun organisatie te beschrijven.

Pierenbadje met een hek eromheen

En metaforen kunnen tijdens een teamdag een totaal eigen leven gaan leiden. Waarbij de teamleden steeds creatievere varianten verzinnen om hun gevoel over de situatie te beschrijven. Zo was er een team dat aangaf dat ze eigenlijk geen echt team waren, want iedereen zat in zijn eigen zwembad. Losse eilandjes, waarin iedereen zijn of haar eigen ding was gaan doen. Een paar mensen had het pierenbadje gekozen en er zelfs een hek omheen gezet. Anderen lagen hard tegen de stroom in de zwemmen in het golfslagbad. En weer anderen zaten te chillen in het bubbelbad. En vanuit het bubbelbad werd naar het golfslagbad geroepen:

‘Maak je niet zo druk joh! Het wordt vanzelf vijf uur’.

Waarop de opdrachtgever uitriep: ‘Ik ben dus de directeur van een zwemparadijs! En iedereen doet daarin zijn eigen ding en werkt nauwelijks nog samen’. Vertwijfelt richtte zij zich tot het MT: ‘Wat hebben wij als MT dan te doen?’ Waarop het MT zei: ‘Wij zitten niet eens meer in het zwembad joh, maar in de snackbar. En toen we laatst toch even met ons frietje het zwembad in liepen om mee te doen, schrokken we zo erg van de herrie en chaos die daar heerste, dat we gauw terug zijn gerend naar de snackbar’.

Haaien opduiken, maar er niet tussen gaan zwemmen

Bij teamwerk kunnen metaforen krachtig werken om taal te geven aan pijnlijke of minder fijne zaken. Ineens zie je glashelder voor je wat de kern van het probleem is. En daarin brengen metaforen ook licht en lucht Er zit vaak humor in. Je zíet gewoon het MT met hun frietje lopen!

Metaforen helpen om teams te begeleidingen bij gedoe en gedonder, zonder dat je er met z’n allen in verzuipt. Continue de diepte in is niet altijd nodig. Uren tussen de haaien zwemmen put uit en kan teams doen afhaken. Het wordt dan te zwaar. Je kan prima samen ronddobberen om het zwembad te verkennen en alleen indien nodig een haai opduiken. Met een prima resultaat: een opgeruimd zwembad!