Mijn bedoeling

Het is tijd voor anders organiseren

In de huidige tijd waarin veranderingen razendsnel gaan en ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen kunnen mensen in organisaties overweldigd raken door alles wat er op hun afkomt. Dit is voelbaar wanneer mensen overbelast raken, het gevoel van eigen regie verliezen en door toenemende regelgeving en druk vanuit de organisatie, niet meer toekomen aan hun werkelijke taak als professional. 

In veel organisaties waarin ik afgelopen jaren mooi werk heb mogen doen, heb ik mensen verstrikt zien raken. Verstrikt in de toename van regelgeving en procedures, veelal ingegeven door reorganisaties vanuit de beste bedoelingen. Ik heb goede, bevlogen mensen hun motivatie, energie en werkplezier zien verliezen. In organisaties die daar geen oplossing voor zagen buiten de bestaande structuren.

En daar maak ik mij druk over, want dat is zonde. Niet alleen voor de mensen in organisaties, maar ook voor de klanten van organisaties. Klantrelaties stagneren in plaats van dat ze bloeien. Klanten krijgen standaardoplossingen, ipv toegang tot de passie voor het vak en de creatieve, unieke denkkracht van de professional, voor naadloos passende oplossingen. De professional die steeds meer gestuurd wordt vanuit systemen en procedures, kan zijn focus of het toevoegen van waarde aan de klant verliezen. Het probleem wat dan ontstaat is dat de klant slechte dienstverlening krijgt. Maar ook dat de professional zijn motivatie verliest. als je veel dingen moet doen die ingaan tegen je gezonde verstand, wordt het lastig geïnspireerd te blijven werken. De beschikbare energie voor de organisatie neemt daardoor af.  

 

Als we de huidige problemen willen oplossen, zullen we dingen anders moeten bekijken en anders moeten organiseren. Afscheid nemen van oude gewoontes, die niet meer werken, doordat de wereld om ons heen veranderd is. 

 

Terug naar de bedoeling

Ik denk dat het anders moet en kan. Met respect voor wat er al is, en het aanwakkeren van verlangen voor wat er zou kunnen zijn. Door onszelf steeds weer de vraag te stellen wat ook alweer precies de bedoeling is van wat we doen. Met het doel: gelukkige mensen in gelukkige organisaties. Organisaties waar de relatie tussen klant en professional centraal staat. Organisaties waarin mensen zich vrij kunnen bewegen in het uitoefenen van hun vak. Geluk groeit wanneer mensen de regie over hun werk kunnen vergroten en meer zelf kunnen beslissen wat de best aanpak is.

 

Uitzoomen

Ik nodig uit om vanuit andere/nieuwe perspectieven te kijken, zodat nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden, die eerst niet in beeld waren. Want als we er midden in zitten, zien we vaak de mogelijke oplossingen voor onze problemen niet meer helder. Het helpt om uit te zoomen. Dat levert een nieuw perspectief op. Een andere blik op de zaak. 

Het is mijn missie om mensen in organisaties te begeleiden naar dat ze zó op hun gemak zijn met zichzelf en hun omgeving, dat ze kunnen dansen in hun vak. Dat levert gelukkige mensen op in gelukkige organisaties.