Energiemanagement in je werk

In de huidige samenleving kun je flink onder druk komen te staan als professional die zijn/haar vak goed wil uitoefenen. Druk om goed te (blijven) presteren. Druk om te voldoen aan verwachtingen van collega’s, leidinggevenden en klanten.

In deze context is het een relevante vraag hoe je veerkrachtig, energiek en bij jezelf blijft. Zodat je goed bent in je vak en dit met overtuiging kunt uitoefenen, ongeacht de omstandigheden.

Energie ligt misschien wel aan de basis van alles. Zonder energie geen beweging, groei en creatie. Energie heb je nodig om regie te nemen over je werk en leven, en te creëren wat belangrijk voor je is.

Heel erg inspirerend. Confronterend op een veilige manier. En heerlijk veel tools. Beste training tot nu toe!

Wat levert deze training op?

 • Kennis over wat energie is en welke energiebronnen er allemaal zijn, en hoe jij die kan gebruiken

 • Inzicht in waar krijg je energie van krijgt en waar je het kwijtraakt

 • Praktische handvatten voor hoe je je energieniveau kunt beïnvloeden

 • Eerste aanzet van een Persoonlijke Energie Plan (PEP). Zodat je uit meerdere bronnen energie kunt putten en bewust de regie neemt over jouw energie-management.

Inhoud training:

In deze training volgen we drie stappen. We starten met een analyse van hoe het gaat met je energie, vervolgens verkennen we op creatieve, actieve wijze verschillende energiebronnen die je kunt aanboren (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel). Als laatste stap maak je een eigen energieplan (PEP)

1.    Ken jezelf: energiegevers en energielekken


2.    Het heft in eigen hand: handvatten en tips voor meer energie

3.    Persoonlijk Energie Plan: regie op je energie

Lastige gesprekken

Ervaar je gesprekken in je werk met cliënten, collega’s, etc. wel eens als lastig? Heb je de neiging om in de verdediging te schieten of achteraf wel eens het gevoel dat je het anders aan had kunnen pakken? Deze training is voor mensen, die graag effectiever willen zijn in lastige gesprekken. Je leert hoe deze belangrijke gesprekken zowel respectvol als effectief kunnen zijn, juist ook wanneer de emoties oplopen en er verschillende standpunten spelen.

Naast het aangaan van een open dialoog, leer je deze in goede banen te leiden waardoor er afstemming en overeenstemming wordt bereikt. Je werkt bewust aan je eigen houding tijdens moeilijke gesprekken, waardoor zelfvertrouwen en controle over het gesprek wordt vergroot.

Wat levert deze training op?

 • Praktische handvatten om de regie te houden in gesprekken

 • Inzicht in je eigen handelen, verbaal en non-verbaal en het effect van jouw handelen op de ander

 • Toegenomen kennis en vaardigheid in gesprekstechnieken

 • Tools om goed om te gaan met gesprekken waar veel op het spel staat en emoties kunnen oplopen.

Inhoud training:

In deze training starten we met de ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien om steviger te blijven staan in lastige gesprekken. Waarna we verder verdiepen en direct toepasbare handvatten delen op basis van de actuele ervaringen van de deelnemers.

 
nooit genoeg schoenen.png

Dansen in je vak - veerkracht

In deze training ga je aan de slag met jezelf als instrument: je versterkt je professionele identiteit, door middel van zelfonderzoek. Door bewust aandacht te geven aan je eigen professionele identiteit – wie ben je, waar sta je voor, waar geloof je in en wat is jouw unieke kleur en talent – leg je een basis. Deze basis geeft veerkracht om met veranderingen en transformaties om te gaan en is het fundament van zelfsturing.

Vanuit een stevige basis is je eigen optreden een bewuste keus, gebaseerd op datgene wat je echt belangrijk vindt in je werk en je eigen ontwikkeling. Met als resultaat dat je vanuit contact met jezelf én je omgeving, zowel je eigen pad kunt volgen als ook betekenisvolle samenwerking kunt aangaan met anderen. En dat levert energie op!

Wat levert deze training op?

 • inzicht in de eigen professionele identiteit: wie ben ik, wat drijft mij, waar sta ik voor en wat is mijn unieke kleur? (visie/missie)

 • inzicht in persoonlijke sterktes en zwaktes - reflectie op eigen zijn en handelen 

 • onderzoeken van de eigen kwetsbaarheid en hoe daarmee om te gaan

 • handvatten verzamelen voor het verstevigen van jezelf, juist in lastige situaties

 • prioriteiten stellen in waar je aandacht aan geeft op basis van de eigen doelen en visie in de organisatiecontext.

Wat een eye opener! Ik heb ontzettend veel aan deze goede training gehad.

Inhoud training:

Zelfonderzoek vanuit een open, nieuwsgierige blik, staat in deze training centraal. Met een uitnodigende, zeer afwisselende, interactieve, creatieve aanpak, buiten de kaders. De training is geïnspireerd op concepten uit de TA, Zijnsoriëntatie, en het gedachtengoed van Covey, Brene Brown en Amy Cuddy over eigen regie, kwetsbaarheid, lef en jezelf durven neerzetten in de wereld.

Jildou heeft echt oog voor de persoon die voor haar zit en wist mij goed te doorgronden. Ze heeft me nieuwe inzichten gegeven in mezelf en mijn gedrag. Met haar positieve en persoonlijke benadering weet ze je direct op je gemak te stellen. Ze luistert naar je en stemt haar advies en aanpak op de personen in de groep af.
Ze heeft erg veel kennis en kan problemen van verschillende perspectieven aanvliegen. Vol enthousiasme ben ik naar huis gegaan, en direct aan de slag gegaan met de inzichten en tips die ik van haar heb gekregen.

Profileren & zichtbaarheid

Werkt je hard en wil je gewaardeerd worden op basis van inhoud en jouw kwaliteiten? Maar weten uw opdrachtgevers, collega’s of leidinggevende niet altijd wat je precies doet of hoe goed je bent?

Ben je wel eens gepasseerd voor een klus of promotie omdat je volgens anderen nog onvoldoende overtuigend overkomt?

Krijg je wel eens feedback over hoe je overkomt op anderen (onvoldoende zichtbaar, onzeker & timide of juist dominant & intimiderend), maar herken je dit niet altijd?

Wanneer je merkt dat de buitenwereld onvoldoende zicht heeft op je kwaliteiten of een beeld van je heeft wat niet aansluit bij je eigen beeld, kunt je jezelf afvragen of de manier waarop je jezelf profileert wel bijdraagt aan je doelstellingen.

Wat levert deze training op?

 • inzicht in je eigen stijl, kwaliteiten, drijfveren, overtuigingen en valkuilen

 • een eigen ‘personal brand’, wat dient als kompas bij profilering

 • bewustzijn op hoe je over komt (verbaal en non-verbaal) en het effect daarvan op je omgeving

 • meer zelfvertrouwen in profilering en communicatie en handvatten hoe je dit positief kunt beinvloeden

Inhoud training:

In deze training wordt gebruik gemaakt van het gedachtengoed van Personal Branding. Personal Branding is inzicht in het onderscheidend presenteren, bewust profileren vanuit persoonlijkheid, drijfveren, kennis en ervaring waardoor je zichtbaar wordt en de ander je meerwaarde ervaart. Branding voor jezelf maakt gebruik van dezelfde wetmatigheden die ook gebruikt worden voor ‘zakelijke merken’. Het gaat erom:

 • een sterk merk neer te zetten, dat ervoor zorgt dat je geassocieerd wordt met het ‘juiste’ (je dienst of unieke meerwaarde),

 • dat het volstrekt duidelijk is wie je bent, wat je drijft en waar je voor staat en

 • dat je je bewust bent van de manier waarop je communiceert en wat mensen van je te zien krijgen.